Дар іноземних мов і глоссолалія

Обговорення шкідливих звичок, з точки зору Біблії, життя після смерті - точка зору Біблії.

Модератори: Korespondent, Luka

Дар іноземних мов і глоссолалія

Повідомлення Luther » 19 лютого 2009 13:28

Шокуючі сцени з документального фільму "Секти" багатьох спонукали замислитись над побаченим. Натовп в стані релігійної несамовитості видає якесь незрозуміле бурмотіння, – і цей гамір п'ятидесятницькі і харизматичні деномінації називають біблійним даром мов! А що насправді відбувається?
Спочатку пропоную звернутися до Святого Письма, щоб визначити, яким є біблійний дар мов. Існує тільки одне місце в Новому Завіті, яке чітко визначає біблійний дар мов – і це є Дії, 2 розділ, де описано, як вперше апостоли отримали дар мов: "Коли настав день П'ятдесятниці, всі були однодушно разом. Раптом почався з неба шум, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила ввесь той дім, де сиділи вони. З'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і сіли на кожного з них. Усі наповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, - так, як Дух велів їм говорити. А в Єрусалимі жили юдеї та побожні люди від кожного народу, що є під небом. Щойно стався цей шум, зійшлося багато народу, і захвилювалися, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. Дивувалися і чудувалися, кажучи один до одного: Хіба всі ці, що говорять, не галилеяни? Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партяни й мідяни, еламіти й ті, що з Месопотамії, з Юдеї та Кападокії, з Понту й Азії, Фригії і Памфилії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Киренеї, і захожі римляни, юдеї і прозеліти, крітяни й араби, – усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими!" Що ж почули слухачі апостолів – проповідь своєю рідною мовою чи якесь незрозуміле бурмотіння? Святе Письмо ясно і недвозначно відкриває, що це були звичайні мови, на яких розмовляли в той час. Ці мови були зрозумілі для людей, які зібралися в той день в Єрусалимі з різних місць античного світу, і це було ознакою для невіруючих юдеїв, що апостоли робили Божу справу. Отже, біблійний дар мов – це чудова здатність проповідувати іноземними мовами, яку Бог дав апостолам з метою швидкого розповсюдження доброї вістки про спасіння в Ісусі Христі.
Апостол Павло в посланні до коринтян наголошує, що в Церкві не повинно бути чогось незрозумілого зібранню. Він дає наступні поради: говорити не одночасно, а по черзі; має бути перекладач, щоб сказане слугувало для збудування Церкви; якщо немає перекладача, то ті, що розмовляють на іноземних мовах, повинні мовчати і говорити тільки собі і Богу; все в Церкві має бути пристойно, бо Бог є Богом миру, а не безладу. Слово "незрозуміла" в 1Кор. 14:27 внесено перекладачами; в грецькому оригіналі його немає.
На відміну від біблійного дару мов глоссолалія (з грец. glossa – "мова", laleo – "говорити") не має структури мови, її неможливо розділити на іменники, прикметники, дієслова. Це позбавлене логіки, напівдитяче бурмотіння, яке має штучну фонетичну схожість з мовою. Відомий лінгвіст У. Дж. Самарин, який поглиблено вивчав глоссолалію в християнських деномінаціях, cформулював наступне визначення: "Глоcсолалія – це беззмістовне, але фонетично структуризоване людське говоріння, яке є з точки зору того, хто говорить, є справжньою мовою, але як система не нагадує ні однієї з відомих людських мов, живої або мертвої". Отже, глоссолалія не є мовою, це псевдомова, яка не має нічого спільного з біблійним даром мов. Клінічні психіатричні дані відкривають нам, що дане говоріння мовами – це форма роздвоєння особистості, при якій група самовільно скорочувальних м'язів реагує на центри управління, не пов'язані з свідомістю. Дослідник Роберт Громаді вважає, що всякий прояв сучасної глоссолалії може мати джерело "сатанинське, психологічне і підробне" і ні один не походить від Бога.
Феномен глоссолалії не є виключно християнським. Це явище в нехристиянських релігіях зустрічається в Малайзії, Індонезії, Сибірі, Арктичних районах, Китаї, Японії, Кореї, Аравії, Бірмі, в африканських племенних релігіях. Оскільки глоссолалія присутня повсюди і в нехристиянському середовищі, вона є знаком несвятих духів. Виходить, що християнізовані глоссолали не помиляються, називаючи своє бурмотіння ангельською мовою. Це справді є мова ангелів, але не Божих. Цим якраз і пояснюються беззаконні дії глассолалів, що роблять вони це не по своїй волі, а слухаючись «відкриття» ззовні. Як приклад, можна згадати жінку-пастора (!) з вищезгаданої телепередачі, яка заявила, що їй було відкрито, щоб її адепти набирали кредити на розвиток культу, і при цьому навіть не задумувалися, як їх потім повертати. В дійсності вона їх шахрайським способом обкрадала. Хто їй відкрив, щоб порушувати Божу заповідь "не кради"? В нашому місті пастор п'ятидесятницької громади також відверто заявив, що йому було відкрито не дотримуватись однієї з десяти Божих заповідей. І це не випадковий збіг обставин, а переконливий аргумент, що глоссолалія – це дар, майстерно підроблений злими духами, бо вони, як відомо, коритися Законові Божому не хочуть.
Після аналізу глоссолалії у декого виникне логічне запитання – а як звільнитися від цієї одержимості? Святе Письмо вказує на шлях звільнення: "Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою й постом" (Матв. 17:21). "Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас" (Якова 4:7).
Отже, біблійний дар іноземних мов і глоссолалія – це зовсім різні дари, що походять з різних джерел. Тому абсолютно безпідставно говорити про якесь відношення глоссолалії до біблійного вчення, а значить і до християнської віри.

Газета Чернівецької міської ради "Чернівці" від 13 лютого 2009 року
БОГ Є ЛЮБОВ!
Аватар користувача
Luther
Середній рівень
Середній рівень
 
Повідомлень: 24
З нами з: 07 лютого 2008 12:03
Звідки: Чернівці

Re: Дар іноземних мов і глоссолалія

Повідомлення Luka » 03 березня 2009 22:42

Спасибо за статью , поддерживаю.Проблема втолковать это тем кто имеет этот лжедар....
Аватар користувача
Luka
Заслужений
Заслужений
 
Повідомлень: 96
З нами з: 28 квітня 2007 16:31
Звідки: м.бершадь

Re: Дар іноземних мов і глоссолалія

Повідомлення Luther » 09 жовтня 2009 13:58

В мережі є ця тема російською.

Христианизированное язычество.

Массовые трансы в сопровождении бессмысленного бормотания, которые практикуют христиане веры евангельской и харизматы - идентичны языческим аналогам!


Шокирующие сцены документального фильма "Секты" на украинском телеканале "Интер" многих побудили задуматься над увиденным. Толпа в состоянии религиозной невменяемости выдает какое-то непонятное бормотание, - и этот шум пятидесятнические и харизматические деноминации называют библейским даром языков! Что же на самом деле происходит?

Сначала предлагаю обратиться к Священному Писанию, чтобы определить, каков библейский дар языков. Существует лишь одно место в Новом Завете, которое четко определяет библейский дар языков - и это есть Деяния, 2 глава, где описано, как впервые апостолы получили дар языков: "При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?" Что же услышали слушатели апостолов - проповедь на своем языке или какое-то непонятное бормотание? Священное Писание ясно и однозначно открывает, что это были обычные языки, на которых разговаривали в то время. Эти языки были понятны людям, собравшимся в тот день в Иерусалиме из разных мест античного мира, и это было знамением для неверующих иудеев, что апостолы совершали Божье дело. Итак, библейский дар языков - это прекрасная способность проповедовать на иностранных языках, которую Бог дал апостолам с целью быстрого распространения доброй вести о спасении в Иисусе Христе.

Апостол Павел в своем послании к Коринфянам подчеркивает, что в Церкви не должно быть чего-то непонятного собранию. Он дает следующие советы: говорить не одновременно, а по очереди; должен быть переводчик, чтобы сказанное служило для назидания Церкви; если же нет переводчика, то говорящие на иностранных языках должны молчать и говорить себе и Богу; всё в Церкви должно быть прилично, поскольку Бог есть Богом мира, а не беспорядка. Слово "незнакомый" по отношении к языку в первом послании к Коринфянам 14:27 добавлено переводчиками; в греческом оригинале его нет.

В отличие от библейского дара языков глоссолалия (греч. glossa - "речь", laleo - "говорить") не имеет структуры языка, ее невозможно разделить на существительные, прилагательные, глаголы. Это лишенное логики, полудетское бормотание, которое имеет искусственную фонетическую схожесть с языком. Фелиситас Д. Гудман утверждает, что глоссолалия - результат "нейропсихологических изменений, в просторечии именуемых трансом..." Известный лингвист У. Дж. Самарин, который углубленно изучал глоссолалию в христианских деноминациях, cформулировал следующее определение: "Глоcсолалия - это бессмысленная, но фонетически структурированная человеческая речь, являющаяся с точки зрения самого говорящего настоящим языком, однако как система не напоминает ни один из известных человечеству языков, будь то живой или мертвый". Итак, глоссолалия не является языком, это псевдоязык, который не имеет ничего общего с библейским даром языков. Клинические психиатрические данные открывают нам, что так называемое говорение на языках - это форма раздвоения личности, при которой группа произвольно сокращающихся мышц реагируют на центры управления, не связанные с сознанием. Исследователь Роберт Громаки считает, что всякое проявление современной глоссолалии может иметь источник "сатанинский, психологический и поддельный" и не один не исходит от Бога.

Феномен глоссолалии не является исключительно христианским. Это явление в нехристианских религиях встречается в Малайзии, Индонезии, Сибири, Арктических районах, Китае, Японии, Кореи, Аравии, Бирме, в африканских племенных религиях. Психолог-антрополог и лингвист, которого мы уже упоминали ранее, Фелиситас Д. Гудман, принимала участие в изучении англо-, испано- и майя-говорящих пятидесятнических общин в Соединенных Штатах и Мексике. Как и другие исследователи до нее, она сравнивала магнитофонные записи нехристианских ритуалов в Африке, Борнео, Индонезии и Японии. Она опубликовала полученные результаты в весьма обширной монографии. Гудман приходит к выводу, что "если принять во внимание все черты глоссолалии, т. е. сегментальную структуру (звуки, слоги, фразы), и их супрасегментальные элементы (а именно: ритм, ударения и в особенности общую интонацию), они надлингвистически и надкультурно идентичны". Поскольку глоссолалия присутствует повсюду и в нехристианской среде, она является знамением нечистых духов. Получается, что христианизированные глоссолалы не ошибаются, называя свое бормотание ангельским языком. Это действительно язык ангелов, но не Божьих. Этим как раз и объясняются беззаконные действия глассолалов, что делают они это не по своей воле, а слушая "откровения" извне. В качестве примера можно вспомнить женщину-пастора (!) с вышеупомянутой телепередачи, заявившую, что ей было открыто, чтобы ее адепты набирали кредиты на развитие культа, и при этом даже не задумывались, как их потом возвращать. На деле она жульническим способом их обворовывала. Кто ей открыл, чтобы нарушать Божью заповедь "Не кради"? В Черновцах, областном центре на западе Украины, пастор пятидесятнической общины так же прямо заявил, что ему было открыто не придерживаться одной из десяти Божьих заповедей. И это не случайное стечение обстоятельств, а убедительный аргумент, что глоссолалия - это дар, мастерски подделанный злыми духами, ибо они, как известно, повиноваться Закону Божьему не хотят.

После исследования глоссолалии кое у кого возникнет логичный вопрос - а как избавиться от этой одержимости? Священное Писание указывает на путь избавления: "Сей же род изгоняется только молитвою и постом" (Матф. 17:21). "Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас" (Иакова 4:7).

Итак, библейский дар иностранных языков и глоссолалия - это совсем разные дары, исходящие из разных источников. Поэтому абсолютно безосновательно говорить о каком-то отношении глоссолалии к библейскому учению, а следовательно и к христианской вере.

http://blogger.com.ua/2009/10/%d1%85%d1 ... %b2%d0%be/
БОГ Є ЛЮБОВ!
Аватар користувача
Luther
Середній рівень
Середній рівень
 
Повідомлень: 24
З нами з: 07 лютого 2008 12:03
Звідки: Чернівці

Re: Дар іноземних мов і глоссолалія

Повідомлення Luka » 27 листопада 2009 19:51

у мене е ролики на цю тему...
Аватар користувача
Luka
Заслужений
Заслужений
 
Повідомлень: 96
З нами з: 28 квітня 2007 16:31
Звідки: м.бершадь


Повернутись до Християнський благодійний центр імені Євангеліста Луки

Хто зараз онлайн

Користувачі, які зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів